Trädgårdsarbetare – skötsel och anläggning

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 42 veckor

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom den gröna näringen, antingen som anställd eller som egen företagare.

  • Kursstart 5 augusti 2024
  • Ansökan 3 – 30 april 2024
  • Plats Studium, Stora Katrinelunds Landeri, Levgrensvägen 7, Göteborg.
  • Kurslängd 42 veckor

Ansök här Kursblad

Kursstart 5 augusti
Idag har jag kunskapen som behövs för att kunna arbeta utomhus i det gröna och har fått jobb på ett bostadsbolag!
Ludvig, f d elev

Arbetsmarknad

I dag ställer den gröna näringen i allt större grad krav på utbildning vid utannonserade tjänster. Med en utbildning får du alltså större chans till jobb!

Du kan jobba som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i offentliga och privata miljöer samt på kyrkogårdar och idrottsanläggningar.

Det finns också möjlighet att arbeta på handelsträdgårdar eller trädgårdsavdelningar inom större fackhandel.

Detta är exempel på yrken där det krävs mycket skötsel och nyanläggning och där efterfrågan på välutbildad personal är stor.

Du kan också välja att starta eget företag.

Högsäsong för trädgårdsarbeten är under vår, sommar och höst.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skötsel, gestaltning och anläggning, växtkunskap, trädvård och beskärning. Du får en inblick i förutsättningarna för företagande inom trädgårdsnäringen

Exempel på projekt du arbetar med är anläggning, upprättande av skötselplaner och trädgårdsgestaltning. Du arbetar med växtval och plantering utifrån växtbetingelser. I utbildningen varvas teoretisk kunskap med praktiskt arbete i autentiska utomhusmiljöer.

Praktik/APL

Vi arbetar nära branschen. Det kan gälla studiebesök som görs i anknytning till det aktuella kursinnehållet, föreläsningar och projektarbeten samt praktik/APL-platser.

Våra samarbetspartners är aktörer som kommunala park & naturförvaltningar, kyrkogårdsförvaltningen, privata och kommunala bostadsbolag samt privata skötsel/ anläggningsföretag.

Förkunskaper

Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.

För att bli anställningsbar kräver branschen i de flesta fall att du har körkort. Det underlättar även under praktikperioden om du har körkort.

Utbildningslokaler

Utbildningen är förlagd till kulturfastigheten Stora Katrinelunds Landeri i centrala Göteborg, med egen trädgård och parkmiljö.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur cirka 3 500 kronor.

Fredrik Måring
Utbildningsledare
Område: Trädgård
Plats: Stora Katrinelunds Landeri och Skånegatan
0728-56 54 30
fredrik.maring@educ.goteborg.se