Sfi med praktik

Läs sfi och praktisera samtidigt

Du som läser sfi kan göra praktik samtidigt som du läser svenska. Det passar dig som vill ta del av det svenska samhället och komma ut i arbetslivet. Då får du möjlighet att prata svenska, skaffa meriter och bygga ett kontaktnät. Skolans praktikcoach hjälper dig att hitta en praktikplats.

Kontakta vår praktikcoach Kursblad

Vem kan söka praktik?

Du kan söka praktik om du

  • läser sfi
  • kan prata lite svenska, men vill lära dig prata bättre

Så går det till

Praktiken är 10 veckor, ibland längre. Du är på din praktikplats förmiddagar eller eftermiddagar. De andra dagarna i veckan studerar du svenska som vanligt.

Du kan göra praktik för att

  • träna svenska
  • få se hur arbetslivet fungerar i Sverige
  • pröva ett yrke eller en bransch
  • lära dig nya saker
  • få nya kontakter

En bra praktik betyder att du får mer kunskap och nya kontakter. Det är viktigt att veta att praktikplatser kan vara mycket olika. I vissa branscher finns det inte så mycket tid att prata, men på andra ställen pratar man mycket.

Peter Andersson
Praktikcoach 
Område: Sfi
Plats: Styrmansgatan

076-133 03 25
peter.andersson@educ.goteborg.se