Yrkesförare lastbil med språkstöd

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 55 veckor

Skulle du tycka om att transportera varor? Vill du arbeta självständigt, organisera och ta ansvar? Kan du arbeta efter regler och instruktioner? Ta chansen och studera till lastbilschaufför och samtidigt lära dig svenska.

  • Kursstart 14 oktober 2024
  • Anmälningsperiod 7-27 augusti 2024
  • Plats Studium Fordon och transport MTG Vuxenutbildning (Motorbranschens Tekniska Gymnasium), Otto Elanders Gata 4, Västra Frölunda, Göteborg.
  • Kurslängd 56 veckor

Ansök här Kursblad

Kursstart 14 oktober 2024
Ett roligt och varierande yrke med ansvar!

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för yrkesförare är för närvarande mycket god för den som har genomfört utbildningen.

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter.

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som lastbilsförare nationellt eller internationellt. De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare och kör ut gods till olika mottagare såsom butiker och kontor. Andra kör gods på långa avstånd, ibland även på natten. Omlastning görs på olika godsterminaler och lagercentraler hela dygnet.

De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier men en del förare är egenföretagare som kör själva eller har anställda. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet.

Praktik/APL

I utbildningen ingår praktik, sk arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen.

Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Totalt är du på APL i ca 8 veckor.

Studietakt

Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen och kan inte kombineras med arbete.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i sfi/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan det bli aktuellt med en bedömning av din språknivå.

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana för personbil för att klara utbildningen.

Teorin för körkort C bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort.

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen.

För att kunna bli antagen måste du också ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Läkarintyg och ansökning om körkortstillstånd

Innan ansökan till lastbilsförarutbildningen behöver du göra en ansökan för körkortstillstånd. Sök här:  E-tjänster inom vägtrafik – Transportstyrelsen

Innan du kan ansöka om körkortstillstånd behöver du också ett läkarintyg som du skickar in i samband med din ansökan.

Se till att du skaffar både läkarintyg och körkortstillstånd i god tid innan utbildningen startar.

Språkstöd

Kurser i svenska språket planeras individuellt beroende på din nivå och studietakt. Vid behov kan du få stöd på ditt modersmål för att underlätta dina studier, särskilt i början då många nya fackord ska läras in.

Utbildningslokaler

Utbildningen är förlagd till Studium MTG Vux, Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG), Västra Frölunda i Göteborg.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta oss på mtgvux@educ.goteborg.se.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnad för läkarintyg står du som elev för. Kontakta din vårdcentral för mer information.

Ca 2000 kr för för skyddsskor, skyddskläder och kurslitteratur.

Du får också själv stå för de kostnader som rör körkort och intyg, yrkeskompetensbevis, YKB-kort, (körkort och foto).

Skolan står för en uppkörning, ett teoriprov och ett yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du bekosta dem själv.