Språkstärkande insatser för måltidsbiträden och kockar

Mer funktionella och anställningsbara medarbetare med språkstärkande insatser

Har du anställda måltidsbiträden eller kockar som behöver utveckla sina språkkunskaper? Då skräddarsyr Studium utbildning helt efter era behov.

Kontakt Kursblad

Stärkande yrkesspråk
Stärk din organisation med skräddarsydd yrkesspråkutbildning!

Yrkesinriktad språkutbildning för ett funktionellt yrkesliv

Studium bedriver individstärkande och riktade yrkesspråksutbildningar inom restaurang och storkök, bageri och konditori, vård och omsorg samt fordon och transport för personer med annan språkbakgrund än svenska.

Målet med den individförstärkande språkutbildningen är att förse yrkeseleverna med ett funktionellt språk så att de kan fungera fullt ut i yrkesrollen på sin arbetsplats.

Genom att stärka yrkesspråket blir personerna också i högre grad anställningsbara.

En av de yrkesgrupper som idag får kunskapshöjande insatser är måltidsbiträden och kockar anställda inom Göteborgs stad.

Syftet med insatsen är att

  • stärka allmänna språkliga kompetenser och yrkesspråk med fokus på de kommunikativa färdigheter som krävs för självständigt arbete inom yrkesområde
  • fördjupa förståelsen för yrkesrollen och arbetsuppgifter
  • få bättre förståelse för det offentliga uppdraget.

Språkinsatserna genomförs med utgångspunkt i individens behov i nära och kontinuerlig samverkan mellan skola och arbetsplats.

Den föregås alltid av en noggrann kartläggning och analys på arbetsplatsen av arbetsrelaterade kommunikationssituationer relevanta för sammanhanget.

Legitimerade yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk arbetar tätt tillsammans.

På arbetsplatserna finns också specialutbildade handledare som spelar en viktig roll som stöd till individen i den språkstärkande insatsen.

 

Svenska på jobbet. Foto: Petter Trens
Svenska på jobbet. Foto: Petter Trens

 

Måltidspersonal stärker sin språkkompetens

Under hösten går 40 medarbetare i förskoleförvaltningens måltidsverksamhet en utbildning för att förbättra sina svenska språkkunskaper.

– Det är en bra utbildning för den är praktisk och de använder realistiska arbetssituationer för att lära sig språket. Det är viktigt att de kan ha en bra dialog med förskolan och att de förstår recept och kan ta till sig nya rutiner, säger Silvia Slavcheva, enhetschef.

Monthapha Inkong, en av medarbetarna som går utbildningen,  känner att hon utvecklats redan efter en månad och tror att hon kommer kunna ännu mer när hela utbildningen är genomförd.

Läs hela artikeln på www.studiumgbg.se>

 

Shilan Hussein tycker att kursen ger henne motivation att våga tycka till och bli mer delaktig i köket och i skolan som hon jobbar på. Foto: Annelie Alsbjer
Shilan Hussein tycker att kursen ger henne motivation att våga tycka till och bli mer delaktig i köket och i skolan som hon jobbar på. Foto: Annelie Alsbjer

Göteborgs Stads kök

För att våga bli starkare i sin yrkesroll har kockar och måltidsbiträden i Göteborgs grundskolor gått en kurs i svenska. Shilan Hussein, kock på Långmosseskolan, är en av dem.

– Från början var jag rädd att andra skulle skratta åt mig. Nu vågar jag prata mer och säger till när jag inte förstår, berättar Shilan.

I klassrummet övar kockarna på namn på redskap i köket, livsmedel och recept. De har också undervisning i kök för att jobba praktiskt med det svenska språket.

Läs hela artikel om språkstöd på arbetsplatsen här>

 

Studium får EU:s kvalitetsutmärkelse i språk

Studium vuxenutbildning i Göteborgs Stad har arbetat med att både höja lärarkompetensen och utveckla nya undervisningsmetoder i yrkesutbildningar för elever med annan språkbakgrund än svenska. 

– Med ökad lärarkompetens och undervisning utifrån lärbehov ökar elevernas förutsättningar att slutföra utbildningen med godkänt resultat, vilket också stärker deras anställningsbarhet och möjlighet att utvecklas på en arbetsplats, säger Katarina Larsson, rektor på Studium.

Eleverna blir en viktig resurs i det egna lärandet, vilket har ökat både  meningsfullheten för eleverna och studieresultaten.

 Läs hela artikel på www.studiumgbg.se>