Måltidspersonal stärker sin språkkompetens

Publicerad: 14 november 2023

”Eleverna använder realistiska arbetssituationer för att lära sig språket.”

Under hösten går 40 medarbetare i förvaltningens måltidsverksamhet en utbildning för att förbättra sina svenska språkkunskaper.

– Det är en bra utbildning för den är praktisk och de använder realistiska arbetssituationer för att lära sig språket. Det är viktigt att de kan ha en bra dialog med förskolan och att de förstår recept och kan ta till sig nya rutiner, säger Silvia Slavcheva.

Utbildning på betald arbetstid

Silvia Slavcheva är enhetschef på intern service och två av hennes medarbetare går utbildningen. Utbildningen sker på betald arbetstid två dagar i veckan i 20 veckor och anordnas av Studium via Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

– Många förskolor bjuder in barn till köken för att visa, lära och låta dem prova på. Att förstå och kunna tala flera språk är en styrka i förskolan, säger Silvia Slavcheva.

I upplägget ingår att enhetscheferna är handledare. De får rapporter om hur det går och vad medarbetarna har gjort och lärt sig varje vecka. Handledarna har också regelbundna avstämningar med medarbetarna för att höra hur de upplever utbildningen och om de behöver något ytterligare stöd.

Svenska på jobbet. Foto:
Monthapha Inkong och Silvia Slavcheva. Foto: Petter Trens.

Satsning som behövs

Det är första gången förskoleförvaltningen skickar så många personer samtidigt.

– Vi tar vara på den kompetens som finns i förvaltningen och satsar på de anställda.
De är otroligt duktiga på sitt arbete men kommunikationen gör det ibland svårt för dem att förstå och göra sig förstådda, säger Silvia Slavcheva.

Läser tillsammans och utbyter erfarenheter

Monthapha Inkong är en av medarbetarna som går utbildningen. Hon känner att hon utvecklats redan efter en månad och tror att hon kommer kunna ännu mer när hela utbildningen är genomförd.

– Vi hjälper varandra, ibland ser jag inte att jag skrivit fel i exempelvis en instruktion till en vikarie. Jag tar med det till utbildningen så får jag hjälp och förstår vad det är som är fel och hur jag ska skriva rätt, säger Monthapha Inkong.

I utbildningen går de igenom e-post och dokumenthantering och läser tillsammans. Det här är också ett tillfälle för måltidspersonal att träffa kollegor i staden för erfarenhetsutbyte.

Vårt jobb att skapa rätt förutsättningar

Intern service ser över möjligheten för medarbetare inom lokalvård att läsa svenska på arbetstid under 2024.

– Vi ser ett behov av kompetensutveckling inom intern service för att medarbetarna ska kunna ta till sig utvecklingsinsatser inom exempelvis digitalisering. Vi måste säkerställa att medarbetare har rätt förutsättningar och språkförståelse, säger Mattias Asséhn, verksamhetschef.

Måltidspersonal stärker sin språkkompetens
–Barnen är ofta intresserade och ställer frågor och vi förklarar gärna vad det är i maten och varför den är viktig, säger Monthapha Inkong. Foto: Petter Trens.

Måltidsbiträdets roll i förskoleförvaltningen

I förskoleförvaltningen arbetar cirka 190 måltidsbiträden. Ett måltidsbiträde förbereder till exempel frukost, mellanmål och tillbehör till lunchen. I arbetet ingår att hantera matsvinn, specialkost, inköp och att beställa måltider från produktionskök. Måltidsbiträdet samarbetar med pedagogerna i förskolan och möter barnen dagligen.

–Barnen är ofta intresserade och ställer frågor och vi förklarar gärna vad det är i maten och varför den är viktig, säger Monthapha Inkong.

Artikeln är producerad av förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad 231103.