Komvuxarbete – Restaurang 100 p

Yrkesexamen på Komvux

Tänker du läsa vidare men saknar en gymnasieexamen? För att få en komvuxexamen behöver du också läsa komvuxarbete, 100 p, om du inte redan har ett gymnasiearbete. Du kan välja komvuxarbete som tillval i ett yrkespaket. Det går också bra att välja komvuxarbetet separat.

  • Kursstart 5 augusti 2024
  • Sista ansökningsdag 21 maj 2024
  • Plats Studium, Skånegatan 20, Göteborg
  • Kurslängd 20 veckor, 25% studietakt

Ansök här Kursblad

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – yrkesexamen

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Väljer du att göra ditt komvuxarbete på Studium  får du välja ämne inom restaurang. Din handledare är med dig hela vägen och följer din process fram till redovisning. Bedömning av ditt arbete görs av handledare och medbedömare.

Vad krävs för en yrkesexamen inom komvux?

En gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk, kursen 1
2. engelska, kursen 5
3. matematik, kursen 1 a
4. ett komvuxarbete från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett gymnasiearbete.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg
1. på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och
2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.

Med lydelsen till övervägande del avses mer än hälften av de återstående kurser som ingår i det nationella programmet som examen riktar sig mot.

Dina Garwi

Dina Garwi
Studie- och yrkesvägledare  
Område: Restaurang, Bageri och Konditori, Trädgård
Plats: Skånegatan
070-492 64 72
dina.garwi@educ.goteborg.se

 

Mariela: Våra lärare är bäst!

Ända sedan Mariela var ung har hon velat arbeta med mat och utbilda sig till kock. Men i hemlandet fanns inte den karriärmöjligheten. Det var först när hon kom till Sverige som hon fick möjlighet att uppfylla sin ungdomsdröm. Nu är Mariela nyutexaminerad storkökskock i jobb med framtidsmålet att vidareutbilda sig ytterligare ett steg till restaurangkock. 

Läs mer

Ivan: Kockutbildningen visar vägen mot eget konceptkök

Ivan Kalajdzic visste inte att han var så bra på att laga mat när han av en slump kom in på utbildningen till storkökskock på Studium. Idag har han stora visioner för att skapa matglädje med hög kvalitet i Göteborg.

Läs mer