Sfi på företag

Stärk er organisation med undervisning i svenska språket

Är er organisation mångkulturell? Då kan undervisning i svenska språket vara en avgörande faktor för kreativitet, produktivitet och en högre känsla av sammanhang, bättre resultat på sista raden – och större chans att behålla talangfulla medarbetare.

Kontakta Ylva Larsson Kontakta Niklas Helleren Kursblad

Studium har många års erfarenhet av att arbeta med uppdragsutbildning och lång erfarenhet av vuxenutbildning med elever från hela världen.

Språkundervisning mot betyg

Vi vet att språkkunskaper ger kulturell förankring och en känsla av sammanhang. Med varmt engagemang och deltagaren i fokus leder vår undervisning till ökat empowerment och breddade perspektiv mot att bo, leva och arbeta i Sverige.

Vi undervisar era medarbetare mot betyg enligt läroplanen för svenska för invandrare (sfi).

Individens behov och förutsättningar i centrum

Med många års erfarenhet av språkträning sätter vi alltid individens behov och förutsättningar i centrum. Vid första undervisningstillfället genomför vi en nivåbedömning av deltagarnas kunskaper i svenska. Vi ser och möter individen och följer den en bit på vägen i det livslånga lärandet. Vi anpassar undervisningen efter ert behov.

Bredd och flexibilitet

Vår erfarenhet visar att lärarledd språkträning ökar progressionstakten och är mer effektiv över tid än lärandeformer som endast är webbaserade. Därför kombinerar vi det fysiska klassrummet med det digitala; Google Classroom.

Undervisningen omfattar fysiska föreläsningar, gruppdiskussioner/gruppövningar, rollspel/talövningar/retorik, individuella arbeten i form av redovisningar samt studiebesök. Deltagarna lär sig också att skriva argumenterande, beskrivande, berättande och instruerande texter.

Om Studium

Studium har också en omfattande utbildningsverksamhet för kommuner och företag. Studium bildades 2002 och är en del av Utbildningsförvaltningen inom Göteborgs Stad. Vi drivs i kommunal regi och erbjuder vuxenutbildning på uppdrag av Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg.

Välkommen att kontakta oss för att boka möte!