Uppdragsutbildning inom vård och omsorg

Stärk din organisation genom validering av dina medarbetare

Har du personal som behöver validering inom sitt yrkesområde? Då skräddarsyr vi utbildningen som både dina medarbetare och din organisation behöver!

Kontakta Ludvig Norlander Kursblad

Effektiv validering
Genom att validera våra medarbetare står vi oss starkare som företag.

Studium har en lång tradition av uppdragsutbildningar och kompetensförsörjning inom ramen för vård och omsorg.

Våra lärare är aktiva inom vård- och omsorgssektorn och kan dessutom skolan och dess verksamhet, vilket innebär att vi kan säkerställa en utbildning kopplad till dagens snabbföränderliga yrkesspecifika kunskap.

Vi erbjuder flexibla och digitala distansutbildningar med undervisning och prov samt kontakt med lärare på distans och som innebär en snabbare väg till godkänd validering.

Så här arbetar vi:

  • Vi startar med en validerande ingång där vi fastställer varje individs/medarbetares utbildningsbehov
  • Vi skräddarsyr både utbildningsinnehåll och utbildningsform i nära dialog med varje enskild elev och den berörda verksamheten
  • Vi gör kontinuerliga avstämningar för att säkerställa kvaliteten i utbildningen med både elev och verksamhet
  • Utvärdering efter genomförd utbildning.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss!

Ludvig Norlander
Utbildningsledare
Område: Vård- och omsorgsutbildningar på grundläggande och avancerad nivå
Plats: Styrmansgatan
072-255 89 47
ludvig.norlander@educ.goteborg.se