Undersköterska/Vårdbiträde med språkstöd flex

Gymnasial vuxenutbildning, max fyra terminer

Utbildningen Undersköterska/Vårdbiträde med språkstöd flex leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller funktionshinder.

  • Kursstart 5 augusti 2024
  • Anmälningsperiod 3-30 april 2024
  • Plats Studium, Styrmansgatan 21B, Göteborg
  • Kurslängd Max fyra terminer

Ansök här Kursblad

Kursstart 5 augusti 2024
Att få jobba i vården känns som ett meningsfullt arbete för mig!
Patrick, elev vård & omsorg

Arbetsmarknad

Undersköterska

När du har genomfört utbildningen med godkända betyg kan du söka arbete som undersköterska t ex på sjukhus, särskilt boende/äldreboende eller inom funktionsstöd. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar.

Vårdbiträde

När du har genomfört halva utbildningen med godkända betyg kan du söka arbete som vårdbiträde eller stödbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar.

Praktik/APL

I utbildningen ingår praktik (APL) på en av skolan tilldelad arbetsplats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Förkunskapskrav

Du kan söka om du

  • har godkänt i sfi D eller har motsvarande kunskaper i svenska
  • ännu inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i sfi eller svenska som andraspråk.

Kostnader

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Maria Tibblin Larsson
Utbildningsledare
Område: Barnskötare/elev- och stödassistent, Barnskötare med språkstöd, Vårdbiträde med språkstöd 
Plats: Styrmansgatan
072-528 12 03
maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Oliver: Mitt lugn gör att jag passar i vården

För Oliver är det viktigt att sätta sig in i andra människors situation och visa dem respekt och omtanke. Han tycker man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad om man någon gång hamnar på sjukhus.

Läs mer