Reservdelspersonal – lärling

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 41 veckor

Att arbeta som reservdelsspecialist innebär att förse mekaniker med reservdelar och att sälja reservdelar över butik. Du tar hand om inleveranser, beställningar samt sköter om butik och lager. I arbetet har du daglig kontakt med kunder så det är bra om du gillar att möta många människor. Du bör också ha ett gott ordningssinne. Ett perfekt yrke för dig som gillar bilar!

Arbetsmarknad

Text under uppdatering.

Innehåll

Utbildningen till reservdelspersonal ger dig grundkunskaper i hur fordon fungerar och är uppbyggda. Du får lära dig enklare reparationer och du får praktisk erfarenhet från något av de företag vi samarbetar med. Idag arbetar en reservdelsperson mycket i datormiljö och ofta är den märkesspecifik, därför är skolans samarbete med branschföretagen mycket viktig.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling kräver mycket av dig som elev. Därför är de fyra första veckorna extra viktiga. Då får du möjlighet att undersöka om utbildningen och lärlingsformen passar dig.

Följande kurser ingår i utbildningen

  • Fordonsteknik – introduktion
  • Servicekunskap
  • Handel – specialisering
  • Personbilar – basteknik
  • Personbilar – verkstad och elteknik
  • Personbilar – service och underhåll 1
  • Personbilar – service och underhåll 2
  • Orienteringskurs för studieplanering
  • Komvuxarbete Fordon och transport
  • Orienteringskurs Yrkessvenska

Utbildning på arbetsplatsen (APL)

En lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. En dag i veckan är avsatt för teorigenomgång. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och möjlighet att få stöd.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Körkort är inget krav för att delta i undervisningen, men de flesta arbetsgivare kräver det för anställning.

Utbildningslokaler

Utbildningen är förlagd till Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Västra Frölunda i Göteborg.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta oss på mtgvux@educ.goteborg.se.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnader för arbetsskor ca 500 kr.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i GRvux kurskatalog.

Ansökningsperiod

5 april – 2 maj 2023

Kursstart

7 augusti 2023

Efteranmälan kursstart augusti

31 juli – 21 augusti 2023

Plats för utbildningen

Studium, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda, Göteborg.

Kurslängd

Heltid, 41 veckor

Frågor om ansökan och antagning

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

E-post: mtgvux@educ.goteborg.se

Kursblad