Yrkesförare lastbil

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 43 veckor

Skulle du tycka om att transportera varor? Vill du arbeta självständigt, organisera och ta ansvar? Kan du arbeta efter regler och instruktioner? Ta chansen och studera till lastbilschaufför!

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för yrkesförare är för närvarande mycket god för den som har genomfört utbildningen.

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter.

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som lastbilsförare nationellt eller internationellt. De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare och kör ut gods till olika mottagare såsom butiker och kontor. Andra kör gods på långa avstånd, ibland även på natten. Omlastning görs på olika godsterminaler och lagercentraler hela dygnet.

De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier men en del förare är egenföretagare som kör själva eller har anställda. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet.

Innehåll

Yrkesutbildningen syftar i första hand till att rusta dig  för C-körkort och att bli en trygg och professionell yrkesförare.

Studierna består av både lärarledda lektioner, handledning, självstudier och praktisk övningskörning. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik och godshantering. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.

Medvetenhet om regler inom säkerhets-och miljöområdet är viktigt. Du lär dig hur du kör på ett klokt sätt för att minska miljöpåverkan och minska kostnader för bränsle och slitage.

I utbildningen ingår också att lära sig att göra en riskanalays för olika typer av gods för kunna hantera det på ett säkert sätt. Du får träna på att lasta, lossa och hantera olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.

Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov för körkortsteori ingår i utbildningen. Bra kunskaper inom data och det svenska språket gör att dina förutsättningar för att klara undervisningen ökar.

Följande kurser ingår i utbildningen

  • Godshantering – vux
  • Yrkestrafik — vux
  • Fordonskombinationer godstransporter
  • Godstrafik
  • Orienteringskurs Studieplanering
  • Orienteringskurs Yrkessvenska
  • Orienteringskurs digital kompetens

Praktik/APL

I utbildningen ingår praktik, sk arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen.

Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Totalt är du på APL i ca 6 veckor.

Studietakt

Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen och kan inte kombineras med arbete.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen gäller det att du har Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper. Du måste också ha körkort för behörighet B (teorin för körkort C bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort) och det är viktigt att du har god körvana för personbil.

Antagningsvillkor

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen.

För att antas till utbildningen behöver du vara 21 år.

Blir du antagen kommer du att bli kallad till ett obligatorisk körtest för bedömning av körvana.

OBS! Senast den 10 maj 2023 måste du lämna in kopia på körkortstillstånd och båda sidorna av ditt B-körkort på ditt studerandekonto.

Ansökning om körkortstillstånd

Ansök om körkortstillstånd så tidigt som möjligt på www.transportstyrelsen.se/korkort. Sök via e-tjänsten så går det fortare.

Utbildningslokaler

Utbildningen är förlagd på Studium MTG Vuxenutbildning i Västra Frölunda i Göteborg.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta oss på mtgvux@educ.goteborg.se.

Den 19 april 2023 har vi öppet hus, då är du välkommen att besöka vår skola!

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnad för läkarintyg, prover och ev synundersökning står du som elev för. Kontakta din vårdcentral för mer information.

Ca 2000 kr för för skyddsskor, skyddskläder och kurslitteratur.

Du får också själv stå för de kostnader som rör körkort och intyg, yrkeskompetensbevis, YKB-kort, (körkort och foto).

Skolan står för en uppkörning, ett teoriprov och ett yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du bekosta dem själv.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i GRvux kurskatalog.

Ansökningsperiod

Ingen ansökan planerad just nu

Sista kompletteringsdag

Ingen ansökning planerad just nu

Kursstart

Ingen planerad kursstart just nu

Plats för utbildningen

Studium, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda, Göteborg.

Kurslängd

Heltid, 43 veckor

Frågor om ansökan och antagning

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

E-post: mtgvux@educ.goteborg.se

Kursblad