Betaniahemmet väljer Studium för fortbildning av stödassistenter

Publicerad: 26 oktober 2023

Föreningen Betaniahemmet har en lång och gedigen erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet och har valt att fortbilda sina medarbetare till stödassistenter, där Studium har en lång erfarenhet.

Föreningen Betaniahemmet har en lång och gedigen erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet med LSS-boende och daglig verksamhet i Göteborg.

Nu har Betaniahemmet valt att fortbilda sina medarbetare till stödassistenter, något också Studium har lång erfarenhet av.

”Vi är glada att välkomna Föreningen Betaniahemmets medarbetare till Studiums utbildning”, säger Ludvig Norlander, utbildningsledare samt ansvarig för vård- och omsorgsutbildningar på grundläggande och avancerad nivå på Studium.

Utbildningen är unik och bygger på en medvetenhet kring att arbeta med ett allt tydligare fokus på det pedagogiska paradigmet.

 

Utbildningen är unik och bygger på en medvetenhet kring att arbeta med ett allt tydligare fokus på det pedagogiska paradigmet. Således återfinns kurser både från barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

”Att medarbetarna kan utveckla sina kunskaper inom det specialpedagogiska fältet ser vi som en självklarhet i verksamheter som riktar sig till individer med någon form av funktionsnedsättning. Det handlar samtidigt om att kunna möjliggöra för en alltmer tydlig fördjupning gällande att förbereda medarbetarna till att kunna bedöma vilken form av metodologiska ansats som skall ligga till grund för den enskilda individen. Samtidigt handlar det om att medarbetare får möjlighet att fördjupa sin kompetens inom det egna pedagogiska ledarskapet, vilket i många avseenden är direkt avgörande för ett välfungerande möte med den enskilda individen. Vi ser fram emot att kunna bistå Föreningen Betaniahemmet med den här utbildningssatsningen,” betonar Ludvig Norlander.

Här kan du läsa mer om Studiums uppdragsutbildning för stödassistenter>

Här kan du läsa mer om Föreningen Betaniahemmet>

Vill du veta mer om hur Studium kan validera eller fortbilda er personal inom vård och omsorg?

Kontakta
Ludvig Norlander
Utbildningsledare och ansvarig för vård- och omsorgsutbildningar
på grundläggande och avancerad nivå
Studium
Tel 072-255 89 47
ludvig.norlander@educ.goteborg.se