Flexibel vidareutbildning till undersköterska

Publicerad: 16 juni 2024

Jobbar du som sjukvårdsbiträde och funderar på att vidareutbilda dig till undersköterska? Då är utbildningsprogrammet med bred ingång, flexibel antagningsprocess och fokus på dina utbildningsbehov något för dig.

Jobbar du som sjukvårdsbiträde och funderar på att vidareutbilda dig till undersköterska? Då är utbildningsprogrammet med bred ingång, flexibel antagningsprocess och fokus på dina utbildningsbehov något för dig.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har idag ett behov av att vidareutbilda personal och har ingått ett samarbete med Studium för att kunna erbjuda flexibla och individanpassade utbildnings- och kompetensutvecklingslösningar för vård och omsorg som passar och möjliggör kompetensutveckling för både verksamhet och personal.

Bred ingång och individanpassad utbildning
”Ingången i utbildningen är bred där det både kan handla om medarbetare som behöver läsa hela vård- och omsorgsprogrammet eller enbart enstaka kurser för att få skyddad yrkestitel undersköterska”, berättar Ludvig Norlander, utbildningsledare och ansvarig för vård- och omsorgsutbildningar på grundläggande och avancerad nivå på Studium.

”Det har varit lyckosamt att få möjlighet att arbeta på deltid och studera på deltid.”

 

Vidareutbildning för både personal och verksamhet
”För att kompetensutvecklingen ska passa både personal och Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet har vi en rad olika flexibla lösningar så att det verkligen kan bli praktiskt möjligt att vidareutbilda sig och arbeta samtidigt”, betonar Ludvig Norlander.

Arbeta och studera samtidigt
Det som visat sig fungera väldigt bra är just möjligheten att studera samtidigt som man arbetar.
”Det har varit lyckosamt för både berörd personal och verksamhet att personalen får möjlighet att arbeta på deltid samtidigt som man studerar på deltid”, betonar Eva Kärrman, projektledare på Kompetensutvecklingscenter/HR strategiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Från städare och personlig assistent till undersköterska
Några som tagit steget att vidareutbilda sig är Sara Wahlmark och Lo Brandt. Lo arbetade tidigare som städare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och det var lite av en slump att han hamnade som sjukvårdsbiträde. Men väl på plats insåg han att det fanns möjlighet att flexibelt vidareutbilda sig till undersköterska och tog chansen.

Sara har tidigare drivit eget företag, men också arbetat som personlig assistent. Varför det blev Sahlgrenska universitetssjukhuset handlar om ett genuint intresse och en möjlighet att få en inblick i verksamhetens olika delar. Både Sara och Lo ser nu ser nu fram emot att ta nästa steg till att bli fullfjädrade undersköterskor.

Arbetsrotation för ökad måluppfyllelse
Utöver kvalitetssäkrat utbildningsinnehåll är det också viktigt att ge medarbetarna möjlighet att upptäcka, och få inblick i, andra verksamhetsområden under utbildningstiden.
Vård- och omsorgsutbildningen är en generalistutbildning och betydelsen av att se olika verksamhetsområden bör verkligen uppmuntras, menar både Ludvig Norlander och Eva Kärrman.

”Syftet är både att kvalitetssäkra utbildningsinnehållet och att ge medarbetarna möjlighet att upptäcka andra verksamhetsområden.”

 

”Medarbetarna kommer att genomgå arbetsrotationer under studietiden, vilket innebär att de får insyn i andra verksamheter inom ramen för Sahlgrenska universitetssjukhuset”, betonar Eva Kärrman. ”Det kan till exempel handla om att medarbetare som har sin anställning inom somatiken byter med en medarbetare inom det psykiatriska verksamhetsområdet.”

”Utbildningsprogrammet har flexibel start och individuell anpassning och det finns plats för dig som är intresserad av kompetensutveckling”, avslutar Ludvig Norlander.

Vill du vidareutbilda dig till undersköterska? Kontakta din enhetschef eller Studium.

Ludvig Norlander
Utbildningsledare
Område: Vård- och omsorgsutbildningar på grundläggande och avancerad nivå
Plats: Styrmansgatan
072-255 89 47
ludvig.norlander@educ.goteborg.se

OM STUDIUM
Studium erbjuder skräddarsydd, flexibel och individanpassad utbildning och kompetensutveckling till kommuner, organisationer och företag inom vård och omsorg. Utbildningsprogrammet till undersköterska har flexibel start och individuell anpassning och sker på plats, i skolan och/eller digitalt.

Studium erbjuder också yrkesutbildning inom restaurang och storkök, bageri och konditori, barnomsorg, vård, trädgård samt fordon och transport, samt svenska för invandrare (sfi), anpassad utbildning.

Läs mer om Studium på www.studiumgbg.se