Naturguidning och plastskräp – pedagogiska verktyg för hållbarhet och hälsa

Publicerad: 18 januari 2024

Studiums barnskötarelever har en skräppedagogisk vecka där bara fantasin sätter gränser. Och för flera av eleverna är det första gången som de kommit i kontakt med den vilda naturen.

Studiums barnskötarelever har en skräppedagogisk vecka där bara fantasin sätter gränser. Och för flera av eleverna är det första gången som de kommit i kontakt med den vilda naturen. Undervisningen i naturpedagogik och skapande verksamhet är delar av förskolans läroplan som handlar om hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande. Upplevelse och förståelse för naturen, och allt som påverkar den, är grundläggande för att barnskötarna i sin tur ska lära barnen att ta hand om vår natur.

Hur mycket plast använder vi egentligen? Och vad kan man göra med plasten som barnpedagog? Vilka lagar gäller i naturen? Och hur känns det i kropp och sinne att krama ett träd för första gången i sitt liv?

Dessa frågor har Meenu Talwad och Ayse Altinisik, elever i klass 2301 på barnskötarutbildningen på Studium, fått fundera på under hösten.

Plastskräp blir skapande jultema
Veckorna före jul ägnade de sig åt att bygga en julby av pepparkakshus med dekorationer av plast där det kreativa arbetet utgick från, och skapades av, återvunnen förpackningsplast som vi alla har hemma.

Eleverna har fått fundera på hur mycket skräp vi egentligen får av allt vi köper, men också med stor fantasi fått fundera på vad man kan göra med allt skräp.

Fokus på hållbarhet
Och det är tydligt att det bara är fantasin som sätter gränser; här byggs både pepparkakshus och skapas granar och allt som hör julen och vintern till, samtidigt som fokus ligger på hållbarhetsaspekten av ett samhälle där plasten bara ökar i omfång från år till år – och hur det påverkar naturen och oss människor.

–Vi använder ju väldigt mycket plast varje år, berättar Meenu Talwad. Här får vi möjlighet att göra någonting av många olika sorters plast, vi har till exempel gjort både granar och en Lucia!

Ayse Altinisik berättar att det är viktigt att också kunna använda sig av material man har omkring sig för fantastiskapande när man är barnskötare.

”Både ekonomiskt och pedagogiskt att tillsammans med barnen kunna skapa något från sånt som vi tycker är skräp.

Plastskräp
Plastskräp kan man använda till många olika saker!

– Vi kan ju dessutom lära barnen att förstå och fundera på hur all den plast vi omges av påverkar naturen, berättar Ayse Altinisik.

– Som barnskötare vet vi ju också att vi inte alltid har så mycket pengar att göra saker för. Då blir det ju både ekonomiskt och pedagogiskt att tillsammans med barnen kunna skapa något från sådant som vi alla normalt tycker är skräp, och också prata om plasten i samhället och dess påverkan på miljön, betonar Ayse Altinisik.

För många ett första möte med vild natur
Rita Olofsson, legitimerad lärare på Studium för klass 2301, berättar att det är viktigt att förankra det pedagogiska arbetet i läroplanen för förskolan och att man, oavsett ämne, arbetar med att knyta innehållet till elevernas kommande yrke i förskolan.

 – Vi har tillsammans genomfört kursen Naturguidning 100p under hösten i vilken eleverna fått lära sig om svensk natur för att i förskolan kunna informera om växter, djur och natur, berättar Rita Olofsson.

– Det har för många också varit ett första möte med naturen – den vilda naturen – och inte en park eller ett zoo. I kursen ingår att få möta olika naturmiljöer och jag tror att vi täckt det bra under våra åtta lektioner.

”Det har för många också varit ett första möte med naturen – den vilda naturen – och inte en park eller ett zoo.

 

Klassen började lite ”mjukt” i Slottsskogen och sedan blev det ”vildare” naturmiljöer med besök i Änggårdsbergens naturreservat, Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen, Vrångö, Hökälla våtmarkspark, Rya skog och Skalbankarna i Sillvik.

Allemansrätten på agendan
– Vi har håvat i hav och damm, letat efter insekter och spanat på träd. Vi har lagat mat över öppen eld och med spritkök, känt på löv och barr, luktat på det mesta och kramat träd. I kursen ingår även att ha koll på lagar och annat som gäller vid vistelser i skog och mark och det är då vi tagit upp nedskräpning både nationellt och vad det kan innebära i länderna som flera av våra elever också kommer från, säger Rita Olofsson.

”Det handlar ju om att väcka en sovande kreativitet och våga prova vad man kan göra.

 

Plast som pedagogiskt material
Plast är ju ett återkommande problem och av den anledningen passade det bra att ta upp det här med plast igen och sätta in det i julpysslandet den här gången i kursen Skapande verksamhet, en av kurserna i ämnet pedagogiskt arbete.

– Det handlar ju om att väcka en sovande kreativitet och våga prova vad man kan göra, betonar Rita Olofsson. Eleverna ska bli barnskötare och i deras yrkesroll ingår bland annat att förstå hur man kan koppla olika aktiviteter till läroplanen för förskolan, betonar Rita Olofsson.

Förankring i läroplanen för förskolan (Lpfö 18) – Hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande

Pyssla och skapa med plast
 ”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.”
Lpfö 18 s.5

Julbyn
 ”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.”
Lpfö18 s.9

LÄS MER:
Här kan du läsa mer om Studiums miljödiplomering och Göteborgs Stads miljöpolicy.