Händer

Du är vår viktigaste uppgift!

Vi på Studium finns här för dig för att du ska lyckas med dina studier. Våra engagerade och kompetenta lärare ger dig en utvecklande och trygg utbildningsmiljö som gör att du är väl förberedd för att studera vidare, påbörja eller gå ut i yrkeslivet. På Studium kan du lära dig svenska eller börja en gymnasial yrkesutbildning. Under utbildningar kan du se hela vårt utbud.

Välkommen till oss!

Vuxenutbildning som leder till jobb

Vi har utbildningar inom restaurang, bageri/konditor, trädgård, barnskötare, vård och omsorg/undersköterska, transport och fordon, svenska för invandrare (sfi) och lärvux.

Vi skräddarsyr också utbildningar för din organisations behov.

I Studiums lokaler finns också yrkeshögskoleutbildningar.

92% av alla våra studenter får jobb efter avslutad utbildning.

 

man och kvinna läser bok

lärare lyssnar på föreläsare

En skola full av kunskap

Hos oss råder glödande mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Vi brinner för undervisning och bedriver den på tre olika adresser runt om i Göteborg:

  • Skånegatan 20, Göteborg. Här har vi utbildningar inom restaurang och bageri. Här ligger också administrationen för våra utbildningar inom trädgård.
  • Styrmansgatan 21B, Göteborg. Här har vi utbildningar inom sfi, vård och omsorg samt Lärvux
  • Nedre Kaserngården 5 i Kviberg, Göteborg. Här har vi utbildningar inom sfi och till barnskötare.

Studiums historik

Studium bildades 2002 och är en del av Utbildningsförvaltningen inom Göteborgs Stad. Innan vi antog namnet Studium har vi haft flera olika skolnamn, till exempel Västra Vuxengymnasiet och Burgårdens utbildningscentrum.

Vi drivs i kommunal regi och erbjuder vuxenutbildning på uppdrag av Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg.

Studium har också en omfattande utbildningsverksamhet för stadsdelsförvaltningar och företag.

 

 

Studium på Styrmansgatan

1862 började Carl Johans Församlings Elementarläroverk sin verksamhet. 1905 ändrades namnet till Västra Realskolan och 1938 omvandlades skolan till högre allmänt läroverk kallat Högre allmänna läroverket i Majorna.

Efter riksdagens beslut om kommunal skola gällde från och med läsåret 1966-67 en ny organisation och en ny läroplan för gymnasiet.

Skolans namn ändrades till Majornas gymnasium. 1966-67 inrättades den tvååriga fackskolan och läsåret 1971-72 ersattes de tre skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola av en enda skolform: gymnasieskolan.

Under 2021-2022 renoveras lokalerna på Styrmansgatan. All verksamhet finns under den här tiden på Lindholmen, på adresserna Diagonalen 6 och Lärdomsgatan 4,

Gammal bild på Studium

Studium på Skånegatan

Skolan har ett centralt läge mitt på Göteborgs evenemangsstråk. Här erbjuder Studium utbildningar inom restaurang och bageri. I samma hus finns flera andra verksamheter, bland annat Burgårdens utbildningscentrum.

Skolhuset invigdes 1995. Utanför huvudentrén mot Skånegatan och inne i entréhallen reser sig konstnären Roland Anderssons båda marmorobelisker. Vi tycker att de symboliserar en strävan mot kunskap och bildning samt den mångfald som huset rymmer.

I skolbyggnaden finns gymnasieskola för frisör, hår- och makeupstylister, florister samt hotellutbildning. Här finns även Studiums restaurang Restaurang &  samt en bageributik med kakor, bröd och andra bakverk som Studiums och Yrgos bagerielever förser med godsaker dagligen. Byggnaden inrymmer också en modern, välutrustad konferensanläggning.

Burgården fasad exteriör

Studium på Kviberg

Hösten 2019 flyttade Studium en del av sin verksamhet till lokalerna på nedre kaserngården 3A och 5 i stadsdelen Kviberg. Sfi och Barn & Fritid är utbildningar som bedrivs i de anrika lokalerna här.

Kvibergs kaserner är ett antal före detta militära kaserner och andra byggnader. Kasernerna var militärförläggning från 1895 till 1994 men används nu för andra allmänna aktiviteter och verksamheter.

I nära anslutning till skolans lokaler på Kviberg finns mataffär, lunchrestauranger, idrottsaktiviteter och kollektivtrafik tillgänglig. Skolan har även ett eget café för elever där lättare en lättare lunch, kaffe eller snacks går att köpa.

Exteriör Kviberg Entré