dektrativ bild på träd

Stöd och hjälp

Specialpedagog och speciallärare

Det kan finnas många skäl till att man behöver stöd för att lyckas bra med studierna. Har du till exempel läs- och skrivsvårigheter kan du få hjälp med inläst kurslitteratur, extra handledning och längre tid vid prov.

Tveka inte att kontakta oss!

Kurator

Du är välkommen att kontakta oss när du av olika anledningar kan behöva råd och stöd i din studiesituation. Det kan också vara frågor som är personliga och som rör din livssituation. I samtal kan du få hjälp att hantera de svårigheter och bekymmer som kan uppstå under studietiden. Vi är utbildade socionomer och har tystnadsplikt.

Studie- och yrkesvägledare

Med din studie- och yrkesvägledare kan du diskutera allt som har med din utbildning och framtid att göra. Vi pratar med dig om dina studier, vad du vill och/eller behöver läsa för att nå dina mål. Tillsammans gör vi upp en studieplan så att du lättare kan se vilken väg du ska ta för att nå dit du vill.
Vi kan prata om yrken och arbetsmarknad, studiemedel, behörighetsregler för vidare studier och vi kan också hjälpa dig att förstå det svenska utbildningssystemet.

Ring, sms:a eller maila för att boka tid med oss. Välkommen!

Praktikcoach

Om du är elev på Studium kan en coach hjälpa dig att hitta en praktikplats. Du kan göra praktik om du studerar sfi (svenska för invandrare) eller sasg (svenska som andraspråk grundläggande).

Välkommen att träffa en coach eller att kontakta oss på telefon.

Språkstöd

Behöver du extra stöd med att lära dig svenska språket? Då ska du ta kontakt med någon av Studiums språkstödjare.

Språkstödjarna hjälper arabisk-, kurdisk-, persisk-, och somalisktalande elever i olika klasser och nivåer med bland annat översättning och tolkning.

Dessutom undervisar de egna grupper på sina olika språk.

De förklarar svensk grammatik på ditt eget språk, vilket underlättar din förståelse och bidrar till snabbare utveckling. De hjälper dig också om du vill ta upp något med lärarna.

Har du några frågor? Välkommen att kontakta våra språkstödjare.