Studiums språkstärkande insatser på Kvalitetsmässan 21-23 nov

Publicerad: 25 oktober 2023

I Göteborgs Stads monter finns Studium på plats för att visa på de kompetensförstärkande språkinsatser som görs inom vuxenutbildningen i Göteborgs Stad.

Hållbar välfärd i Göteborgs Stads monter

Kvalitetsmässan samlar tjänstemän, förtroendevalda och företag som arbetar med att utveckla offentlig sektor.

Göteborgs Stads tema är i år hållbar välfärd med fokus på kompetensförsörjning. Här presenteras  framgångsrika arbetsmarknadsåtgärder från bland andra förvaltningarna för arbetsmarknad och vuxenutbildning och funktionsstöd.

Studiums arbete med verksamhetsförankrade språkkurser, som ökat både motivationen och takten i språkutvecklingen hos måltids- och förskolepersonal i Göteborgs Stad, finns i år med som ett av flera insatser som görs i staden inom ramen för kompetensförsörjningen.

Här kan du läsa mer om de insatser Studium visar upp på mässan 2023.

Program och mer information om Kvalitetsmässan och seminarier hittar du på kvalitetsmassan.se.