Språkstärkande utbildning på kvalitetsmässan 2023

Yrkesinriktad språkutbildning för ett funktionellt yrkesliv

Studium bedriver individstärkande och riktade yrkesspråksutbildningar inom områdena restaurang och storkök, bageri och konditori samt vård och omsorg för elever med annan språkbakgrund än svenska.

Målet med den individförstärkande språkutbildningen är att förse yrkeseleverna med ett funktionellt språk så att de kan fungera fullt ut i yrkesrollen på sin arbetsplats.

Genom att stärka yrkesspråket blir personerna också i högre grad anställningsbara.

En av de yrkesgrupper som idag får kunskapshöjande insatser är måltidsbiträden och kockar anställda inom Göteborgs stad. 

Syftet med insatsen är att

 • stärka allmänna språkliga kompetenser och yrkesspråk med fokus på de kommunikativa färdigheter som krävs för självständigt arbete inom yrkesområdet
 • fördjupa förståelsen för yrkesrollen och arbetsuppgifter, samt
 • få bättre förståelse för det offentliga uppdraget.

Språkinsatserna genomförs med utgångspunkt i individens behov i nära och kontinuerlig samverkan mellan skola och arbetsplats.

Den föregås alltid av en noggrann kartläggning och analys på arbetsplatsen av arbetsrelaterade kommunikationssituationer relevanta för sammanhanget.

Legitimerade yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk arbetar tätt tillsammans.

På arbetsplatserna finns också specialutbildade handledare som spelar en viktig roll som stöd till individen i den språkstärkande insatsen.

Föregående bild
Nästa bild

Språksatsning för medarbetare i Göteborgs Stads kök

För att våga bli starkare i sin yrkesroll har kockar och måltidsbiträden i Göteborgs grundskolor gått en kurs i svenska. Shilan Hussein, kock på Långmosseskolan, är en av dem.

– Från början var jag rädd att andra skulle skratta åt mig. Nu vågar jag prata mer och säger till när jag inte förstår, berättar Shilan.

I klassrummet övar kockarna på namn på redskap i köket, livsmedel och recept. De har också undervisning i kök för att jobba praktiskt med det svenska språket.

Läs hela artikel om språkstöd på arbetsplatsen här>

Studium får EU:s kvalitetsutmärkelse i språk 

Studium vuxenutbildning i Göteborgs Stad har arbetat med att både höja lärarkompetensen och utveckla nya undervisningsmetoder i yrkesutbildningar för elever med annan språkbakgrund än svenska. 

– Med ökad lärarkompetens och undervisning utifrån lärbehov ökar elevernas förutsättningar att slutföra utbildningen med godkänt resultat, vilket också stärker deras anställningsbarhet och möjlighet att utvecklas på en arbetsplats, säger Katarina Larsson, rektor på Studium.

Eleverna blir en viktig resurs i det egna lärandet, vilket har ökat både  meningsfullheten för eleverna och studieresultaten.

 Läs hela artikel på www.studiumgbg.se>

Föregående bild
Nästa bild

Måltidspersonal stärker sin språkkompetens

Under hösten går 40 medarbetare i förskoleförvaltningens måltidsverksamhet en utbildning för att förbättra sina svenska språkkunskaper.

– Det är en bra utbildning för den är praktisk och de använder realistiska arbetssituationer för att lära sig språket. Det är viktigt att de kan ha en bra dialog med förskolan och att de förstår recept och kan ta till sig nya rutiner, säger Silvia Slavcheva, enhetschef.

Monthapha Inkong, en av medarbetarna som går utbildningen,  känner att hon utvecklats redan efter en månad och tror att hon kommer kunna ännu mer när hela utbildningen är genomförd.

Läs hela artikeln på www.studiumgbg.se>

Utbildning i yrkesspråk för måltidsbiträden

För att bli funktionell fullt ut i sin yrkeroll som måltidsbiträde behöver man kunna väldigt många olika saker. Det kan handla om att förstå vilka redskap man ska använda, kunna läsa hygieninstruktioner eller att förstå allt det som sägs ”mellan raderna”. Mycket av det som en infödd svensk språkligt har med sig behöver elever med annan språkbakgrund än svenska lära sig. 

 • Redskap och maskiner – kunna benämna och prata om
 • Tillagningsmetoder – kunna benämna och prata om
 • Livsmedel och råvaror – kunna benämna och prata om
 • Recept – läsa, skriva, förstå, följa – inklusive ingredienslista och arbetsgång
 • Matsedel/meny – läsa, skriva, förstå, följa
 • Innehållsförteckningar – läsa, skriva, förstå
 • Allergener, specialkost och anpassade måltider – läsa, förstå, skriva och prata om
 • Mått, vikt och volym – räkna och förstå, skriva och prata om
 • Vanliga texter i arbetet så som olika checklistor, arbetsrutiner, möteskallelser, underlag för löne- och utvecklingssamtal, medarbetarenkät, planer och policyer – läsa, förstå och prata om
 • Arbetsmiljö och säkerhet – läsa, förstå och prata om
 • Hållbar utveckling – läsa, förstå och prata om
 • Mat i relation till olika högtider och traditioner – läsa, förstå och prata om
 • Att ”läsa mellan raderna” i tal och text – ”tyst kunskap”
 • Kulturella likheter och olikheter
 • Ge och ta emot instruktioner i tal och i text
 • Vanliga idiomatiska uttryck och ordspråk i svenska språket och på arbetsplatsen (”falla mellan stolarna”)
 • Uttal och skrivregler
 • Grundläggande datoranvändning

Utbildning av handledare på arbetsplatsen

Handledarna på arbetsplatsen fyller en viktig funktion i yrkesspråkutbildningen. Handledarna går en utbildning som genomförs i Studiums regi under fyra halvdagar och omfattar följande:

 • Vad innebär språklig utveckling på arbetsplatsen?
 • Skillnad på språklig och yrkesmässig utveckling
 • Språkligt utmanande situationer på arbetsplatsen
 • Utmaningar i rollen som språkhandledare

Utgångspunkten för den interaktiva och dialogbaserade handledarutbildningen är ett språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen.

 • Vilka språkliga kunskaper och förmågor behöver den jag handleder utveckla?
 • Vad tycker den jag handleder är svårt?
 • Vilka förmågor behöver jag som handledare utveckla för att tillgodose behovet?
 • Hur kan jag som handledare möta behovet, dvs har kan jag som handledare stötta den jag handleder att utveckla nödvändig språklig färdighet och förståelse för arbetsuppgifterna?

Katarina Larsson
Rektor
Område: Restaurang, Bageri och Konditori, Trädgård
Plats: Skånegatan
031-367 02 22
katarina.larsson@educ.goteborg.se