Sverige behöver tusentals busschaufförer

Publicerad: 7 augusti 2023

Behovet av busschaufförer är större än någonsin. Bara under 2023 är rekryteringsbehovet ca 3000 förare i Sverige och man ser ett rekryteringsbehov för den kommande treårsperioden på ca 8000 förare.

Behovet av busschaufförer är större än någonsin. Bara under 2023 är rekryteringsbehovet ca 3000 förare i Sverige och man ser ett rekryteringsbehov för den kommande treårsperioden på ca 8000 förare.

Anledningen är ökad efterfrågan på både busslinjer och turtäthet. Branschen räknar också med större pensionsavgångar de närmaste åren.

En annan viktig anledning är också det regelverk som idag styr när det gäller åldersgränser för att få studera till yrkesförare för buss där man idag behöver vara 21 år för att få lov att söka in. Det gör att man missar rekryteringen av ungdomar tidigt i livet och att många hinner göra andra yrkesval.

Är du intresserad av att utbilda dig till yrkesförare för buss eller annan utbildning inom fordon och transport?
Studium bedriver utbildning inom fordon och transport och kan erbjuda dig som vill ha ett säkert arbete framöver utbildning inom många olika områden.
Läs mer om Studiums fordon- och transportutbildningar på www.studiumgbg.se

Se inlägg från TV4 om bristen på busschaufförer (31 maj 2023)

Se inlägg från SVT Väst (19 juli 2023)

Här är förklaringen till förarbristen (SVT Väst 19 juli 2023).

Foto: Västtrafik
Källa: Transportföretagen