Fordonslackerare – lärling

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 59 veckor

Fordonslackerare är ett yrke för dig som kan tänka sig att skapa konstverk på fordon! Känsla för färg och form samt noggrannhet och tålamod är bra egenskaper för dig som vill bli fordons- och billackerare.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är mycket bra då det råder stor brist på lackerare. Behovet av lackerare är stort och väntas öka. Lackeringsarbeten utförs på speciella lackeringsanläggningar och kunderna är skadeverkstäder, försäkringsbolag och privatpersoner.

Fordonslackerare jobbar i ljusa, moderna och miljövänliga lokaler. Lackeraren använder oftast vattenspädbara färger och bär friskluftsmask i sprutboxen.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper i grundläggande fordonsteknik, olika målningstekniker och grundarbete som slipning och maskering. Du får lära dig hur en bil är uppbyggd eftersom det förekommer en del demontering och montering av andra komponenter när du ska reparera lackskador. Du lär dig att besiktiga och värdera skador. Du lär dig också att planera din arbetstid.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling kräver mycket av dig som elev. Därför är de fyra första veckorna extra viktiga. Då får du möjlighet att undersöka om utbildningen och lärlingsformen passar dig.

Du behöver genomgå och bli godkänd i en härdplastutbildning och en hälsoundersökning (spirometritest) innan du går ut på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL). Undersökningen görs på skolan.

Körkort är inget krav för att delta i undervisningen, men de flesta arbetsgivare kräver det för anställning.

Följande kurser ingår i utbildningen

  • Fordonsteknik introduktion
  • Baskurs i lackering
  • Färg och dekorationslackering
  • Lackeringssystem
  • Lackeringsteknik introduktion
  • Lackeringsteknik applicering
  • Produktionsflöde
  • Orienteringskurs för studieplanering
  • Yrkessvenska
  • KOMVUX-arbete Fordon och transport

Utbildning på arbetsplatsen (APL)

70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.

Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

 

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Utbildningslokaler

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta oss på mtgvux@educ.goteborg.se.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnader för arbetsskor cirka 500 kronor.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i GRvux kurskatalog.

Ansökningsperiod

5 april – 2 maj 2023

Kursstart

7 augusti 2023

Efteranmälan kursstart augusti

31 juli – 21 augusti 2023

Plats för utbildningen

Studium, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda, Göteborg.

Kurslängd

Heltid, 59 veckor

Frågor om ansökan och antagning

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

E-post:mtgvux@educ.goteborg.se

Kursblad