Mekaniker yrkesfordon med språkstöd

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 71 veckor

Tycker du det verkar intressant att analysera, reparera och utföra service och underhåll på tunga fordon? Som mekaniker för yrkesfordon kommer du att kunna arbeta med olika typer av fordons såsom bussar, lastbilar, truckar och mobila maskiner. Gillar du att lösa problem och har intresse av mekanik, elektronik, hydraulik samt pneumatik är detta ett yrke för dig. Under utbildningen kan du dessutom läsa sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Arbetsmarknad

Det finns ett stort behov av mekaniker och ännu flera kommer att behövas i framtiden enligt branschorganisationen och företag.

Innehåll

Utbildningen mekaniker för yrkesfordon ger dig en bred teknisk grund. Dagens nyare fordon kräver också att du har en fördjupad teknisk kunskap inom elektronik och data.

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som tekniker. Du lär dig grundläggande fordons- och reparationsteknik i skolans teori- och verkstadssalar.

Du får lärarledda lektioner, laborationer, handledning. Räkna med självstudier under ansvar.

För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha goda kunskaper i matematik, kunna de fyra räknesätten samt gilla problemlösning. Det är också en fördel om du är van att jobba med datorer eftersom det är ett viktigt verktyg för mekaniker.

Arbetet på fältet och med maskinerna sker på olika verkstäder under din praktik/ arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Bussteknik
 • El- och hybridfordon 1
 • Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2
 • Lastbilar och mobila maskiner – basteknik
 • Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer
 • Lastbilar – chassi och bromsar
 • Lastbilar – kraftöverföring
 • Lastbilar – system- och diagnosteknik 1
 • Lastbilar-system och diagnosteknik 2
 • Orienteringskurs Studieplanering
 • Orienteringskurs Introduktion till ämnet Matematik
 • Orienteringskurs Yrkessvenska
 • Bedömd omfattning för Svenska som andra språk grund i poäng
 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1
 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2
 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3
 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4
 • Svenska som andraspråk 1
 • Bedömd omfattning svenska för invandrare i timmar
 • SFI D
 • Svenska/Svenska som andraspråk grund
 • Orienteringskurs Modersmålsstöd
 • KOMVUX-arbete Fordon och transport

Praktik/APL

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL)  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats.

Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

För att bli anställningsbar kräver branschen i de flesta fall att du har körkort. Det underlättar även under praktikperioden om du har körkort.

Utbildningslokaler

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda, Göteborg.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta oss på mtgvux@educ.goteborg.se.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur cirka 2000 kronor.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i GRvux kurskatalog.

Ansökningsperiod

5 april – 2 maj 2023

Kursstart

7 augusti 2023

Efteranmälan kursstart augusti

31 juli – 21 augusti 2023

Plats för utbildningen

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda, Göteborg.

Kurslängd

Heltid, 71 veckor

Frågor om ansökan och antagning

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

E-post: mtgvux@educ.goteborg.se

Kursblad