Personbilsmekaniker – lärling

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 59 veckor

Ett passande yrke för dig som gillar teknik, datorer och vill bli proffs på elektronik och felsökning på fordon samt gillar att analysera, reparera och utföra service och underhåll på fordon.

Arbetsmarknad

Det finns ett behov av utbildade fordonstekniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon och kraven på specifik kompetens från arbetsgivarna har ökat.

Framför allt är det personal med kunskaper om specifika bilmärken samt kunskaper inom data och elektronik som efterfrågas. Regionala skillnader kan dock förekommer.

Framtida arbetsplatser kan vara verkstäder, bensinstationer, bärgningsföretag, däcksfirmor eller transportföretag.

Innehåll

Som fordonstekniker arbetar du med att felsöka, demontera, rengöra, kontrollera, justeraeller byta ut felaktiga eller utslitna delar. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som fordonstekniker.

En fordonstekniker har många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Tycker du det verkar intressant att analysera, reparera och utföra service och underhåll på fordon är detta kanske en utbildning för dig.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke.

Att studera som lärling kräver mycket av dig som elev. Därför är de fyra första veckorna extra viktiga. Då får du möjlighet att undersöka om utbildningen och lärlingsformen passar dig.

Följande kurser ingår i utbildningen

 • El- och hybridfordon 1
 • El- och hybridfordon 2
 • Personbilar – chassi och bromsar
 • Personbilar – förbränningsmotorer
 • Personbilar – system- och diagnosteknik 1
 • Personbilar – system- och diagnosteknik 2
 • Personbilar – kraftöverföring
 • Personbilar – basteknik
 • Personbilar – verkstad och elteknik
 • Personbilar – service och underhåll 1
 • Personbilar – service och underhåll 2
 • Orienteringskurs Studieplanering
 • Orienteringskurs Yrkessvenska
 • KOMVUX-arbete Fordon och transport

Utbildning på arbetsplatsen (APL)

70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.

Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Du behöver genomgå och bli godkänd i en härdplastutbildning och en hälsoundersökning (spirometritest) innan du går ut på den arbetsplatsförlagda lärandet, APL. Undersökningen görs på skolan.

Körkort är inget krav för att delta i undervisningen, men de flesta arbetsgivare kräver det för anställning.

Utbildningslokaler

Utbildningen är förlagd till Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Västra Frölunda i Göteborg.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta oss på mtgvux@educ.goteborg.se.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnader för arbetsskor cirka 500 kronor.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i GRvux kurskatalog.

Ansökningsperiod

5 april – 2 maj 2023

Kursstart

7 augusti 2023

Efteranmälan kursstart augusti

31 juli – 21 augusti 2023

Plats för utbildningen

Studium, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda, Göteborg.

Kurslängd

Heltid, 59 veckor

Frågor om ansökan och antagning

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

E-post: mtgvux@educ.goteborg.se

Kursblad