händer som planterar i jorden

Trädgård – skötsel & odling

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 1 100 poäng, heltid 44 veckor

Kursen riktar sig till dig som vill jobba inom den gröna näringen, antingen som anställd eller som egen företagare.

Lite om utbildningen

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skötsel, gestaltning och anläggning, växtkunskap, trädvård, beskärning och odling. Du får en inblick i  förutsättningar för odling. Du får också en inblick i företagande inom trädgårdsnäringen.

Utbildningen är förlagd till kulturfastigheten Stora Katrinelunds landeri, med egen trädgård och köksträdgård. I utbildningen varvas teori och praktik på ett naturligt sätt. Vi arbetar nära branschen. Det kan gälla studiebesök som görs i anknytning till det aktuella kursinnehållet, föreläsningar och projektarbeten, samt APL-platser. Några av alla våra samarbetspartners är Park- och naturförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Botaniska trädgården och Bostadsbolaget Poseidon.

Exempel på projekt du arbetar med är anläggning, upprättande av skötselplaner och trädgårdsgestaltning. Du arbetar med växtval och plantering utifrån växtbetingelser.

Vart leder utbildningen?

Utbildningen är på heltid och skolförlagd. Du får underlag för yrkesbevis, grönt kort, enligt TCYK:s certifieringsregler. Under praktiktiden skapar du värdefulla kontakter som kan leda till  jobb efter utbildningen. Utbildningen ger också behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar.

Du kan sedan jobba som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och idrottsanläggningar, eller med trädgårdstjänster i privata trädgårdar. Detta är exempel på yrken där det krävs mycket skötsel och nyanläggning och där efterfrågan på välutbildad personal är stor.

För att bli anställningsbar kräver branschen i de flesta fall att du har körkort. Det underlättar även under praktikperioden om du har körkort.

Kostnader för eleven

Kostnader cirka 3 500 kronor för arbetskläder och kursmaterial och studiebesök

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Förkunskaper

Svenska eller Svenska som andraspråk. Grundläggande datorhantering rekommenderas

Ansökan

Denna utbildning anordnas via GRvux.
Ansökan gör du via GRvux webbplats

Kursstart

10 januari 2022

Ansökningsperiod

Ansökan är stängd.

Plats för utbildningen

Stora Katrinelunds landeri

Kurslängd

44 veckor heltid

Kontakt

Fredrik Måring | Utbildningsledare & Lärare
Telefon: 0728-56 54 30
Mail: fredrik.maring@educ.goteborg.se

Kursblad