trädgårdshandskar och verktyg

Trädgård – skötsel och anläggning

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 44 veckor

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom den gröna näringen, antingen som anställd eller som egen företagare.

Arbetsmarknad

I dag ställer den gröna näringen i allt större grad krav på utbildning vid utannonserade tjänster. Med en utbildning får du alltså större chans till jobb!

Du kan jobba som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i offentliga och privata miljöer samt på kyrkogårdar och idrottsanläggningar.

Det finns också möjlighet att arbeta på handelsträdgårdar eller trädgårdsavdelningar inom större fackhandel.

Detta är exempel på yrken där det krävs mycket skötsel och nyanläggning och där efterfrågan på välutbildad personal är stor.

Du kan också välja att starta eget företag.

Högsäsong för trädgårdsarbeten är under vår, sommar och höst.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skötsel, gestaltning och anläggning, växtkunskap, trädvård, beskärning och odling. Du får en inblick i förutsättningar för odling samt företagande inom trädgårdsnäringen.

Exempel på projekt du arbetar med är anläggning, upprättande av skötselplaner och trädgårdsgestaltning. Du arbetar med växtval och plantering utifrån växtbetingelser. I utbildningen varvas teoretisk kunskap med praktiskt arbete i autentiska utomhusmiljöer.

Följande kurser ingår i utbildningen

  • Skötsel av utemiljöer
  • Skötsel av utemiljöer – special
  • Växtkunskap 1
  • Växtkunskap 2
  • Trädgårdsanläggning 1
  • Trädgårdsanläggning 2
  • Design
  • Beskärning och trädvård
  • Marken och växternas biologi
  • Trädgårdsmaskiner

Praktik/APL

Vi arbetar nära branschen. Det kan gälla studiebesök som görs i anknytning till det aktuella kursinnehållet, föreläsningar och projektarbeten samt praktik/APL-platser.

Några av alla våra samarbetspartners är Park- och naturförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Botaniska trädgården och Bostadsbolaget Poseidon.

Förkunskaper

Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.

För att bli anställningsbar kräver branschen i de flesta fall att du har körkort. Det underlättar även under praktikperioden om du har körkort.

Utbildningslokaler

Utbildningen är förlagd till kulturfastigheten Stora Katrinelunds Landeri i centrala Göteborg, med egen trädgård och köksträdgård.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur cirka 3 500 kronor.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i GRvux kurskatalog.

Kursstart

7 augusti 2023

Ansökningsperiod

5 april – 2 maj 2023

Plats för utbildningen

Studium, Stora Katrinelunds Landeri, Levgrensgatan 7, Göteborg.

Kurslängd

Heltid, 44 veckor

Frågor om ansökan och antagning

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

E-post: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Kursblad