Uppdragsutbildning – Språkstärkande insatser

För måltidsbiträden och kockar

Mer funktionella och anställningsbara medarbetare med språkstärkande insatser

Har du anställda måltidsbiträden eller kockar som behöver utveckla sina språkkunskaper? Då skräddarsyr Studium utbildning helt efter era behov.

Stärk din organisation med skräddarsydd yrkesspråkutbildning!

Om språkutbildning

Yrkesinriktad språkutbildning för ett funktionellt yrkesliv

Studium bedriver individstärkande och riktade yrkesspråksutbildningar inom restaurang och storkök, bageri och konditori, vård och omsorg samt fordon och transport för personer med annan språkbakgrund än svenska.

Målet med den individförstärkande språkutbildningen är att förse yrkeseleverna med ett funktionellt språk så att de kan fungera fullt ut i yrkesrollen på sin arbetsplats.

Genom att stärka yrkesspråket blir personerna också i högre grad anställningsbara.

En av de yrkesgrupper som idag får kunskapshöjande insatser är måltidsbiträden och kockar anställda inom Göteborgs stad.

Syftet med insatsen är att

 • stärka allmänna språkliga kompetenser och yrkesspråk med fokus på de kommunikativa färdigheter som krävs för självständigt arbete inom yrkesområde
 • fördjupa förståelsen för yrkesrollen och arbetsuppgifter
 • få bättre förståelse för det offentliga uppdraget.

Språkinsatserna genomförs med utgångspunkt i individens behov i nära och kontinuerlig samverkan mellan skola och arbetsplats.

Den föregås alltid av en noggrann kartläggning och analys på arbetsplatsen av arbetsrelaterade kommunikationssituationer relevanta för sammanhanget.

Legitimerade yrkeslärare och lärare i svenska som andraspråk arbetar tätt tillsammans.

På arbetsplatserna finns också specialutbildade handledare som spelar en viktig roll som stöd till individen i den språkstärkande insatsen.

Svenska på jobbet
Restaurang och måltid
Om utbildningen

Utbildning i yrkesspråk för måltidsbiträden och kockar

För att bli funktionell fullt ut i sin yrkeroll som måltidsbiträde eller kock behöver man kunna väldigt många olika saker. Det kan handla om att förstå vilka redskap man ska använda, kunna läsa hygieninstruktioner eller att förstå allt det som sägs ”mellan raderna”. Mycket av det som en infödd svensk språkligt har med sig behöver elever med annan språkbakgrund än svenska lära sig. 

 • Redskap och maskiner – kunna benämna och prata om
 • Tillagningsmetoder – kunna benämna och prata om
 • Livsmedel och råvaror – kunna benämna och prata om
 • Recept – läsa, skriva, förstå, följa – inklusive ingredienslista och arbetsgång
 • Matsedel/meny – läsa, skriva, förstå, följa
 • Innehållsförteckningar – läsa, skriva, förstå
 • Allergener, specialkost och anpassade måltider – läsa, förstå, skriva och prata om
 • Mått, vikt och volym – räkna och förstå, skriva och prata om
 • Vanliga texter i arbetet så som olika checklistor, arbetsrutiner, möteskallelser, underlag för löne- och utvecklingssamtal, medarbetarenkät, planer och policyer – läsa, förstå och prata om
 • Arbetsmiljö och säkerhet – läsa, förstå och prata om
 • Hållbar utveckling – läsa, förstå och prata om
 • Mat i relation till olika högtider och traditioner – läsa, förstå och prata om
 • Att ”läsa mellan raderna” i tal och text – ”tyst kunskap”
 • Kulturella likheter och olikheter
 • Ge och ta emot instruktioner i tal och i text
 • Vanliga idiomatiska uttryck och ordspråk i svenska språket och på arbetsplatsen (”falla mellan stolarna”)
 • Uttal och skrivregler
 • Grundläggande datoranvändning
Handledare

Utbildning av handledare på arbetsplatsen

För att bli funktionell fullt ut i sin yrkeroll som måltidsbiträde eller kock behöver man kunna väldigt många olika saker. Det kan handla om att förstå vilka redskap man ska använda, kunna läsa hygieninstruktioner eller att förstå allt det som sägs ”mellan raderna”. Mycket av det som en infödd svensk språkligt har med sig behöver elever med annan språkbakgrund än svenska lära sig. 

 • Redskap och maskiner – kunna benämna och prata om
 • Tillagningsmetoder – kunna benämna och prata om
 • Livsmedel och råvaror – kunna benämna och prata om
 • Recept – läsa, skriva, förstå, följa – inklusive ingredienslista och arbetsgång
 • Matsedel/meny – läsa, skriva, förstå, följa
 • Innehållsförteckningar – läsa, skriva, förstå
 • Allergener, specialkost och anpassade måltider – läsa, förstå, skriva och prata om
 • Mått, vikt och volym – räkna och förstå, skriva och prata om
 • Vanliga texter i arbetet så som olika checklistor, arbetsrutiner, möteskallelser, underlag för löne- och utvecklingssamtal, medarbetarenkät, planer och policyer – läsa, förstå och prata om
 • Arbetsmiljö och säkerhet – läsa, förstå och prata om
 • Hållbar utveckling – läsa, förstå och prata om
 • Mat i relation till olika högtider och traditioner – läsa, förstå och prata om
 • Att ”läsa mellan raderna” i tal och text – ”tyst kunskap”
 • Kulturella likheter och olikheter
 • Ge och ta emot instruktioner i tal och i text
 • Vanliga idiomatiska uttryck och ordspråk i svenska språket och på arbetsplatsen (”falla mellan stolarna”)
 • Uttal och skrivregler
 • Grundläggande datoranvändning
Svenska på jobbet. Foto: Petter Trens

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att kontakta oss för ett möte så berättar vi mer om hur vi kan stödja din verksamhet med språkstödjande utbildningar.

Katarina Larsson
Rektor
Område: Restaurang, Bageri och Konditori, Trädgård
Plats: Skånegatan
031-367 02 22
katarina.larsson@educ.goteborg.se