vårdpersonal tar han om äldre

Uppdragsutbildning inom vård och omsorg

Här nedan ser du exempel på några av våra uppdragsutbildningar inom vård och omsorg. Självklart finns det fler. Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

  • Funktionsnedsättningar, åldrandets sjukdomar och demenssjukdomar
  • Social dokumentation inom äldreomsorg och funktionshinder
  • Kontaktmannaskapsutbildning inom äldreomsorgen
  • Etik- och värdegrundsutbildning
  • Äldrepsykiatri-utbildning
  • Introduktionsutbildning för personliga assistenter