Bageribiträde med språkstöd

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 33 veckor

Kurspaketet Bageribiträde är en förberedande utbildning för dig som vill arbeta i butik eller på bagerier och konditorier. I utbildningen studerar du lika delar bageri och konditori, måltids- och branschkunskap samt service och bemötande.

Arbetsmarknad

Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom bageri och konditori. Arbetsuppgifterna kan innebära medverkan i produktionen med både bageri- och konditoriprodukter.

Förutsättningar under utbildningen

Schemat är branschanpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag/kväll. Det innebär att du behöver vara beredd på att gå upp tidigt på morgonen. Vissa senare kvällar kan förekomma. Studierna är på heltid, och du kan inte ha något annat jobb samtidigt som du studerar här. Samtidigt läser du sfi kurs d eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Lektionerna har du på Studium Bageri på Skånegatan i Göteborg.

Kursinnehåll

Kurspaketet omfattar 1000 poäng och du läser följande kurser:.

 • Bageri 1 och 2
 • Konditori 1 och 2
 • Studieplanering
 • Ämnesintroduktion
 • Måltids- och branschkunskap
 • Service och bemötande
 • Yrkessvenska
 • Sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Förkunskaper

För att kunna bli antagen gäller det att du:

 • har lägst betyg E från sfi kurs c eller motsvarande
 • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD)
 • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i sfi/svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.


Vill du se mer av vad våra elever gör under sin utbildning hos oss?

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Praktik/APL

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Eleven och skolan planerar praktiken tillsammans. Du får en handledare som stöttar dig och du följer arbetsplatsens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats då APL-platsen kan ligga långt från din bostad.

Studium Bageri har mycket goda och etablerade kontakter inom branschen.

Beräknade kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur tillkommer.

Ansökan

Ansökan görs via Grvux hemsida

Kursstart

Ej bestämd

Ansökningsperiod

En bestämd

Plats för utbildningen

Skånegatan 20, Studium

Kurslängd

33 veckor heltid

Frågor om ansökan och antagning
Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll
E-post: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Studium Bageri
Box 5440, 402 29 Göteborg

Besöksadress: Skånegatan 20

Kursblad