många färdiga brödlimpor på varandra

Bageribiträde med språkstöd

Gymnasial vuxenutbildning – Kurspaket heltid 33 veckor

Kurspaketet Bageribiträde är en förberedande utbildning för dig som vill arbeta i butik eller på bagerier och konditorier. I utbildningen studerar du lika delar bageri och konditori, måltids- och branschkunskap, samt service och bemötande.

Arbetsmarknad

Efter genomförd utbildningen kan du arbeta som bageribiträde. Arbetsuppgifterna för ett bageribiträde innebär att hjälpa till i produktionen med både bageri- och konditoriprodukter men också enklare maträtter

Förutsättningar under utbildningen

Schemat är bransch-anpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag. Det innebär att lektionerna schemaläggs både vid 6-tiden på morgonen eller vid 12-tiden på eftermiddagen. Det innebär att du behöver vara beredd på att gå upp tidigt på morgonen. Vissa senare kvällar kan förekomma. Samtidigt läser du sfi kurs D eller svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Följande kurser ingår:

Kurspaketet omfattar 1000 poäng.

Under de 33 veckorna på utbildningen läser du de här kurserna:

 • Bageri 1 och 2
 • Konditori 1 och 2
 • Studieplanering
 • Ämnesintroduktion
 • Måltids- och branschkunskap
 • Service och bemötande
 • Yrkessvenska
 • SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Förkunskaper

För att kunna bli antagen gäller det att du:

 • har lägst betyg E från SFI kurs C eller motsvarande
 • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD)
  har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.


Vill du se mer av vad våra elever gör under sin utbildning hos oss?

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Praktik, APL

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Eleven och skolan planerar APL-perioderna tillsammans. Du får en handledare som stöttar dig och du följer arbetsplatsens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats då APL-platsen kan ligga långt från din bostad. Du har två APL -perioder under utbildningens gång på totalt 8 veckor (3v+5v).

Studium Bageri har mycket goda och etablerade kontakter inom branschen.

Beräknade kostnader

Du betalar 1 970 kronor för produkter, både inom bageriet och konditoriet, som du får ta med dig hem under året. Kostnaden delas upp vid två tillfällen under året. Kostnader för arbetskläder är ca 1500 kronor.

Ansökan

Ansökan görs via Grvux hemsida

Kursstart

 • 4 April 2022

Ansökningsperiod

2022-01-12 — 2022-02-01

Plats för utbildningen

Skånegatan 20, Studium

Kurslängd

33 veckor heltid

Frågor om ansökan och antagning

Telefon: 031-368 30 00
Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Telefon: 031-367 32 63 eller 031-367 02 66
E-post: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Studium Bageri
Box 5440, 402 29 Göteborg

Besöksadress: Skånegatan 20

Kursblad