dricka kaffe med hjälp av personal

Undersköterska

Gymnasial vuxenutbildning, 3 terminer

Utbildningen Undersköterska leder till ett meningsfullt arbete för dig som vill arbeta med människor inom många olika områden. Det kan till exempel handla om att arbeta på akuten på ett sjukhus, på ett äldreboende eller inom psykiatri.

Arbetsmarknad

Som undersköterska har du mycket goda chanser att få jobb efter din utbildning. Behovet av undersköterskor är stort och framtiden ser väldigt positiv ut. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinder.

Utbildningens innehåll

I utbildningen läser du många olika ämnen som är viktiga för dig som ska jobba som undersköterska. Utbildningen hjälper dig att få en helhetssyn på människan och innefattar kunskaper om kroppens uppbyggnad och betydelsen av goda levnadsvanor.

I utbildningen finns både praktiska och teoretiska delar. Exempelvis förekommer träning i metodrum där det kan handla om att träna på ergonomi och tekniska hjälpmedel. I skolan går du på lektioner, gör studiebesök, grupparbeten, enskilda arbeten och skrivningar.

Kursinnehåll

I utbildningen läser du följande kurser:

-Omvårdnad 1 och 2
-Social omsorg 1 och 2
-Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
-Anatomi och fysiologi 1 och 2
-Gerontologi och geriatrik 1
-Psykiatri 1 och 2
-Hälso- och sjukvård 1 och 2
-Psykologi 1
-Samhällskunskap
-Vård- och omsorg specialisering
-Komvuxarbete

Förutsättningar under utbildningen

Studierna är på heltid. Detta innebär att du har lektioner ca tre heldagar i veckan i skolan. Övrig tid förväntas du studera på egen hand med läxor och inlämningsuppgifter. Skolarbetet kräver en dator.

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.

Praktik/APL

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Eleven och skolan planerar praktiken tillsammans. Du får en handledare som stöttar dig och du följer dennes arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats då den kan ligga långt från din bostad.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Beräknade kostnader

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Ansökan

Läs mer och ansök här

Ansökningsperiod

5 april – 2 maj 2023

Kursstart

7 augusti 2023

Kurslängd

3 terminer

Frågor om ansökan och antagning

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Ludvig Norlander, utbildningsledare
ludvig.norlander@educ.goteborg.se 

 

Kursblad