dricka kaffe med hjälp av personal

Vård och omsorg inriktning undersköterska

Utbildningen Vård och omsorg inriktning undersköterska leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinder.

I utbildningen läser du många olika ämnesområden inom medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen hjälper dig att få en helhetssyn på människan och förstå hur viktig livsstilen är för hälsan.

I utbildningen finns både praktiska och teoretiska delar. Du får göra praktik på olika arbetsplatser. I skolan går du på lektioner, gör studiebesök, grupparbeten, enskilda arbeten och skrivningar. Du kommer att arbeta mycket via vår digitala läroplattform.

Praktik/APL

I utbildningen ingår praktik (APL) på en av skolan tilldelad arbetsplats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök via Komvux kurskatalog eller  GRvux kurskatalog.

Ansökningsperiod

28 september – 25 oktober 2022

Kursstart

9 januari 2023

Kurslängd

3 terminer eller kortare beroende på tidigare erfarenheter och studier

Kontakt

Ludvig Norlander, utbildningsledare
072-255 89 47
ludvig.norlander@educ.goteborg.se 

 

Kursblad