EU-prisad språkinsats representerar Göteborgs Stad på Kvalitetsmässan

Publicerad: 21 november 2023

För att bli funktionell fullt ut i en yrkesroll behöver man kunna väldigt många olika saker. Mycket av det som en infödd svensk språkligt har med sig behöver elever med annan språkbakgrund än svenska lära sig. Det kan handla om att förstå vilka redskap man ska använda och att kunna läsa hygieninstruktioner, men också om att […]

För att bli funktionell fullt ut i en yrkesroll behöver man kunna väldigt många olika saker. Mycket av det som en infödd svensk språkligt har med sig behöver elever med annan språkbakgrund än svenska lära sig. Det kan handla om att förstå vilka redskap man ska använda och att kunna läsa hygieninstruktioner, men också om att förstå allt det som sägs ”mellan raderna”.

Studium bedriver individstärkande och riktade yrkesspråksutbildningar inom restaurang och storkök, bageri och konditori, vård och omsorg samt fordon och transport för personer med annan språkbakgrund än svenska.

Kvalitetsmässan 21-23 november 2023 finns Studium representerat i Göteborgs Stads monter för att prata om det språkstärkande arbetet och de kunskapshöjande insatser för måltidsbiträden och kockar som görs på Studium, en insats som Studium också fick EU:s kvalitetsutmärkelse i språk för 2022.

Målet med språkinsatserna är att höja kunskapen så att medarbetare blir mer funktionella på sin arbetsplats och mer anställningsbara.

 

Yrkesspråkutbildningen bedrivs med utgångspunkt i medarbetarens/elevens specifika behov, i nära samarbete med arbetsgivaren, och både språklärare och yrkeslärare arbetar tätt tillsammans för att komma åt de språkliga utmaningar som medarbetare/elever har på sina arbetsplatser.

Målet är att medarbetare/elever ska bli både fullt funktionella i sina yrkesroller och mer anställningsbara.

På bild: Fv Peter Olsson, restauranglärare, samt Louise Tegenfeldt, svensklärare. Foto: Katarina Larsson

Läs mer om Studiums uppdragsutbildningar för kommuner och företag i yrkesspråk här

Läs mer om hur Studium arbetar med språkutbildning på öppna förskolan i Göteborg här