klossar med bokstäver

Uppdragsutbildning inom barn och fritid

Vi ger utbildningar, föreläsningar, pedagogisk handledning och processledning.

Exempel på kurser i utbildningen Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskolan/familjedaghem:

  • Utvecklingspedagogiskt synsätt
  • Förskolepedagogiska lärprocesser/Tematiskt arbetssätt
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Pedagogisk miljö och skapandeprocesser

Kontakt

Ann-Charlotte Thörnqvist
Telefon: 070-293 89 61
E-post: ann-charlotte.thornqvist@educ.goteborg.se